Нови хоризонти в науката: Чревната микробиота

Чревният микробиом – множеството бактерии, които живеят в нашата храносмилателна система - е една от новите научни области за изследване.1 Проучванията вече показаха надеждни доказателства за взаимовръзката между чревната микробиота и различни заболявания, но учените продължават да изследват още няколко начина, по които тези бактерии влияят върху здравето и жизнените функции при човека. 1
Натрупване на знания
Разбиране как чревната микробиота може да повлияе на мозъка, имунния отговор и метаболитни заболявания като захарен диабет тип 2.2
Разширяване на знанията за това как чревният микробиом влияе върху метаболизма на храната, както и върху енергийния баланс в организма.2,3
Установяване на свързаните с микробиома характеристики и механизми, които допринасят или са прогнозни фактори за затлъстяване и свързаните с него метаболитни нарушения.2,3
Разработване на лечебни промени в режима на хранене, които да бъдат предписвани за понижаване на риска от заболяване и подобряване на здравето.2
Задълбочаване на познанията
Натрупване на доказателства, които показват влиянието на чревната микробиота върху лекарствения метаболизъм, особено при перорално приеманите лекарства.1
Изследване на микробиомите на хора от различни националности в цял свят, извършване на сравнения между тях и търсене на сходства.4,5
Обещаващото бъдеще на пробиотиците
През последните 10 години, познанията ни за човешката чревна микробиота рязко се увеличиха.1 Макар и още съвсем нова, тази област на научни изследвания предлага редица вълнуващи възможности. Модулирането на чревната микробиота с пробиотици е нова терапевтична стратегия за подобряване на здравето, като се отварят нови възможности за използване на пробиотиците за лечение или профилактика на различни заболявания.6,7
Въпреки че по-голямата част от проучванията са съсредоточени върху чревната микробиота, където се намират повечето бактерии, има и други части на тялото, чиято микробиота също е обект на изследвания. Такива са кожата, както и устната, носната и вагиналната област на тялото.
Има проучвания, които показват, че пробиотиците е възможно да са от полза при лечение или профилактика на вагинални инфекции,8,9 като употребата им във връзка с кожни състояния (акне, заздравяване на рани и фотозащита) също показва обещаващи резултати.10 В съвсем близко бъдеще проучванията върху пробиотиците могат да открият възможности за разработване на нови ефективни терапии.
1 Marchesi JR et al. Gut 2016;65:330-339.
2 The MyNewGUT project. Available at: http://www.mynewgut.eu Last accessed October 2017.
3 Buolangé CL et al. Genome Med 2016;8:42.
4 The American Gut project. Available at: http://americangut.org Last accessed October 2017.
5 Yatsunenko T et al. Nature 2012;486:222-227.
6 Goulet O. Nutr Rev 2015;73:32-40.
7 George VT et al. J Int Oral Health 2016;8:404-408.
8 Macklaim JM et al. Microb Ecol Health Dis 2015;26:27799.
9 Reid G. J AOAC Int. 2012;95:314.
10 Baquerizo KL et al. J Am Acad Dermatol 2014;71:814-821

BG2203217168/21-MAR-2022