Освен превантивните мерки, които са важна предпоставка за избягване на попадането на вируса в тялото, добре балансиранта имунна система се счита за важен предпазващ фактор срещу възникването на болестта COVID-19 при контакт с вируса SARS-CoV-2, точно както при всяка друга инфекция. С напредване на възрастта възможностите за имунен отговор отслабват, което от своя страна допринася за повече инфекциозни заболявания при излагане на инфекциозни агенти като вируси и бактерии.¹ ² Наблюдава се нарушена регулация на имунната система известно като имуносенесценция.³
За съжаление, хората не са еднакво подготвени за борба с инфекциите. Индивидуалните генетични фактори, полът и наличието на съпътстващи заболявания оказват влияние върху „качеството“ на имунния отговор и правят хората повече или по-малко предразположени към развитие на инфекциозно заболяване.⁴ Трябва обаче да се вземе предвид и индивидуалният начин на живот - стресови състояния, начин на хранене, навици за сън, физическа активност.

Какво можем да направим, за да подобрим състоянието на имунната ни система?

Все още липсват надеждни доказателства за пряка връзка между начина на живот и имунитета, но няма основателна причина, поради която да не се постараем да осигурим на имунната система по-добри условия за работа.²

Една от важните стъпки, които можем да предприемем, е да започнем да водим здравословен начин на живот:

 • Спрете пушенето на обикновени или електронни цигари: известно е, че пушенето може да увреди дихателната система и пушачите са по-податливи на белодробни инфекции и заболявания като пневмония.⁵ ⁶
 • Избягвайте стреса и си осигурявайте достатъчно време за сън - стресът и/или липсата на сън оказват неблагоприятно влияние върху имунната система. В такива случаи се препоръчват техники за справяне със стреса (дишане, медитация и др.).⁷
 • Умерена физически активност
  Известно е, че физическата активност подпомага непрекъснатия обмен на различни и високоактивни имунни клетки между кръвообращението и тъканите. От друга страна, екстремното физическо натоварване, професионалните състезателните дейности и свързаните с тях стресови състояния се асоциират с преходни имунни нарушения, възпаление, оксидативен стрес, увреждане на мускулите и повишен риск от заболяване.⁴
 • Балансирано и здравословно хранене
  Здравословното хранене е важен фактор за предотвратяване или възникване на инфекциозно заболяване. Известни са редица доказателства, че дефицитът на микроелементи (витамини, минерали) може да промени имунния отговор (вроден и придобит).⁵ Това обаче може да се предотврати чрез допълнителен прием на витамини и минерали, както промяна на начина на хранене.⁸

Важно е да знаем, че 70-80% от имунната система се намира в стомашно-чревния тракт⁹ и дори се нарича чревна имунна система поради този факт.¹⁰ Много важен фактор за развитието и поддържането на имунната система е чревната микробиотата (чревната флора) - общност от трилиони микроорганизми, които живеят в симбиоза с гостоприемника човек и спомагат за поддържане на здравето. Най-известните функции на полезните бактерии в нашата чревна флора са усвояване на хранителни компоненти, подхранване на чревните клетки с техните метаболити, подпомагане на развитието имунната система, укрепване на бариерната цялост на чревната стена и предпазване от патогенни организми (вируси и вредни бактерии).¹¹ Клинично проучване показва, че при прием на пробиотици се намалява продължителността и остротата на респираторни инфекции.¹²

Ето защо има много причини да осигурите на огранизма си комплексна грижа за чревната флора и имунитета.

 


 1. Haase at al. Biogerontology 2006; 7:421–428.
 2. How to boost your immune system. Harvard School. https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/how-to-boost-your-immune-system
 3. Nieman & Wentz. Journal of Sport and Health Science 2019;8: 201-17
 4. Pasteur Institute: The factors that most affect our immune system (https://www.pasteur.fr/en/research-journal/news/factors-most-affect-our-immune-system, last access 21.3.2020)
 5. Cleveland Clinic Teens, Vaping and Coronavirus (COVID-19): Is There a Connection? https://health.clevelandclinic.org/teens-vaping-and-coronavirus-is-there-a-connection
 6. WHO: Smoking and Covid-19 https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-smoking-and-covid-19
 7. Sleep Foundation: How sleep affects your immunity https://www.sleepfoundation.org/articles/how-sleep-affects-your-immunity , last access: 21.3.2020)
 8. Katona & Katona-Apte. Clinical Infectious Diseases 2008; 46: 1582–8.
 9. Vighi G. et al. Clinical and Experimental Immunology 2008, 153 (Suppl. 1): 3–6.
 10. Wersile and Furuta. J Allergy Clin Immunol 2008; Vol. 121, No. 2
 11. Kabat et al. Trends Immunol. 2014 November; 35(11): 507–517.
 12. Smith TJ, et ali Br.J.Nutr. 2013;109:1999-2007.