Какво знаем до момента

Позицията на Световната здравна организация е, че новият коронавирус е нововъзникнала болест, което означава, че засега няма надеждни научни доказателства за някаква специфична за нея терапия (конвенционална или друга), която я предотвратява или лекува. При провежданите в момента клинични проучвания се изследват съвременни и традиционни лекарства.¹

По дефиниция пробиотиците са от полза за здравето при прием в подходящо количество, строго определено за всеки различен пробиотичен щам.² Но е важно пробиотиците да отговарят на високи стандарти за качество и да са клинично тествани,³ за да имат положителен ефект върху стомашно-чревния тракт и общия имунитет при хората (допринасят за ефективен имунен отговор срещу вируси и бактерии).

Пробиотиците могат да възстановят баланса на чревната микробиота, което води до подобрение или предотвратяване на възпаление на червата и други чревни или системни заболявания.⁴ Също така, често се препоръчват пробиотици при деца и възрастни по време и след антибиотично лечение. Антибиотиците нарушават естествения баланс на полезните и вредните бактерии в червата - това състояние се нарича дисбиоза⁵ и оказва негативно влияние върху имунитета.⁶ Хората, които приемат антибиотици, е важно винаги да подкрепят чревната си микробиота с качествен пробиотик.⁷ Например най-проучваният⁸ и клинично доказан⁷ пробиотичен щам Lactobacillus rhamnosus GG има характеристики, които от една страна потвърждават положителното му влияние му върху имунната система, а също така се препоръчва и при стомашно-чревни състояния свързани с прием на антибиотици.⁵

По-малко известно е, че 18% от пациентите с COVID-19 проявяват симптоми свързани със стомашно-чревния тракт като диария и повръщане.⁹ Съществува информация, че новият коронавирус може също да атакува клетките на стомаха и червата, така че е разумно да помислите и за подобряване на чревното здраве и имунна система.¹⁰

Комбинациите от пробиотици и микроелементи, като витамини (например витамин В6) и минерали с ефект върху имунитета (като цинк)¹¹ също са добър избор за допълване или подпомагане функцията на имунната система. 
Добре известен факт е, че цинкът има съществена роля за нормалната имунна функция и дори при слаб дефицит на цинк се намаляват нашите защитни сили. Това състояние се среща доста често при възрастни хора, при които вероятността да настъпят тежки ефекти, ако се заразят¹² с новия коронавирус, е по-голяма. Доказано е, че приемът на цинк като хранителна добавка при възрастни хора може да възстанови нарушената имунна функция.¹³

Тепърва предстои да научим повече за болестта COVID-19 и как можем да се справим с нея. Но в същото време е важно да се грижим ежедневно за нашето здраве и да поддържаме имунната си система в бойна готовност.

 


 1. WHO: Are any medicines...? https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
 2. Report of a Joint FAO/WHO Expert Consultation on Evaluation of Health and Nutritional Properties of Probiotics in Food Including Powder Milk with Live Lactic Acid Bacteria, Cordoba, Argentina, 1–4 October 2001.
 3. Kolacek et al. JPGN 2017; 65: 117–124.
 4. Hemarajata & Versalovic. Ther Adv Gastroenterol 2013; 6(1): 39–51.
 5. Wischmeyer et al. Current Opinion in Critical Care: August 2016; vol 22 (4): 347-353.
 6. Ubeda C & Pamer EG. Trends in Immunology, September 2012, Vol. 33, No. 9: 459-466.
 7. WGO: Probiotics and prebiotics 2017.
 8. Lactobacillus rhamnosus, C. Ceapa 2016, Genome Biol. Evol. 8(6):1889–1905;
 9. Pan L. et al. Am J Gastroenterol. Published online March 18, 2020.
 10. Lewis R Digestive Symptoms Tied to Worse COVID-19 Outcomes - Medscape - Mar 19, 2020.
 11. EU Register of nutrition and health claims
 12. CDC: Older Adults https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications/older-adults.html
 13. Meunier et al. European Journal of Clinical Nutrition (2005) 59, Suppl 2, S1–S4.