Контакти

Сандоз България КЧТ

бул. „Цариградско шосе” №115М, гр. София, 1784,

Европейски търговски център - сграда Д, ет. 1

+359 2 970 47 47